0
Politics & Law

Riksrättsdebatten i kongressen

Jag lyssnade på debatten i representanthuset inför omröstningen och den var tydligt partipolitisk. Demokraterna tog upp vad presidenten gjort fel i Ukraina-skandalen och deras moraliska skyldighet att ställa Trump inför riksrätt. Republikanerna å andra sidan, betonade att processen utgör en grundlös partipolitisk kupp för att få bort Trump från makten. Något som demokraterna ska ha velat ända sedan Trump kom till makten. Ingen republikansk ledamot kommenterade Trumps agerande i Ukraina-skandalen eller för den delen försvarade hans agerande.

Tidigare kritiska röster inom republikanerna mot Trump när han agerat omoraliskt lyste med sin frånvaro. Att demokraterna vid flera tidigare tillfällen undvikit riksrätt för landets bästa, men att Trump nu gått alldeles för långt för att frågan ska förbli partipolitisk, lämnades också utan kommentar. Tvärtom påminde republikanska ledamöter om att partiet snart kanske inte kommer ha majoritet längre, och “hur det skulle kännas”. Bristen på moral var påtaglig och deras stöd för Trump inför presidentvalet tydlig. Om nu bristen på moral var tydlig bland republikanerna, debatterades frågan desto flitigare av både demokrater och av amerikansk media.

Eftersom republikanerna har majoritet i senaten och två tredjedelars majoritet krävs för att avsätta Trump, kommer Trump med största sannolikhet inte fällas. Det hela handlar nu snarare om det kommande presidentvalet 2020. Genom den argumentation Trump och republikanerna för i riksrättsdebatten, hoppas dom få processen att framstå som en grundlös häxjakt. Målet är att vinna stöd hos väljarna till presidentvalet och förlita sig på att väljarna inte sätter sig in i detaljerna kring riksrätten. I vart fall så att dom inte anser att det han gjort räcker för att avsätta honom som president.

Det hela handlar nu snarare om det kommande presidentvalet 2020.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply